Kursy dla Ciebie i Twojej firmy

Organizacja kursów

Szybki Angielski 1.0

Dla osób, które nigdy się nie uczyły lub utraciły swojej umiejętności

Po tym kursie będziesz:

 • rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą spraw znanych Ci i typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie anglojęzycznym
 • tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które znasz bądź które Cię interesują.

Zobacz cennik kursu

 

 

Certyfikat kursu 1.0 Metody Colina Rose odpowiada poziomowi B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Kurs 1.1  w pracy

Dla osób dorosłych, które chcą nauczyć się posługiwać angielskim przede wszystkim w miejscu pracy. Kurs jest odpowiedni dla osób tzw. “false beginners”, czyli osób, które nawet jeśli długo już uczą się języka, nie osiągnęły istotnych postępów – lub utraciły sprawność w posługiwaniu się językiem.

Po tym kursie będziesz:

 • rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą standardowej komunikacji w firmie
 • radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie anglojęzycznym
 • tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne w sytuacjach powiązanych ze środowiskiem zawodowym
 • opisywać sytuacje, plany, oraz zamierzenia oraz krótko je uzasadniać w sposób zrozumiały dla odbiorcy

Zobacz cennik kursu

Certyfikat kursu 1.1 Metody Colina Rose odpowiada poziomowi B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Kurs 2.0

Dla osób dorosłych, które posługują się już angielskim w stopniu komunikatywnym, lecz chcą mówić bardziej poprawnie lub bardziej płynnie. W trakcie kursu bardzo intensywnie rozbudujesz swoją bazę słownictwa i struktur językowych…

Po tym kursie będziesz:

 • rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą standardowej komunikacji w firmie
 • porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem angielskiego, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze stron
 • formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne na różnorodne tematy
 • potrafił wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach, będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań

Zobacz cennik kursu

Certyfikat kursu 2.0 Metody Colina Rose odpowiada poziomowi B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Kurs 3.0

Dla osób dorosłych, które posługują się już angielskim płynnie i pewnie, ale chcą udoskonalić stosowanie w komunikacji różnorodne konstrukcje gramatyczne i dodatkowo wzbogacić swoje słownictwo. W trakcie kursu nauczysz się wyrażać swoje wszelakie przemyślenia i opinie w języku angielskim i brać czynny udział w dyskusji na każdy temat…

Po tym kursie będziesz:

 • rozumieć szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio
 • wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu dobierając właściwe sformułowania
 • posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych
 • formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne i pisemne
 • stosować bogate słownictwo, idiomy i różnorodne konstrukcje gramatyczne

Zobacz cennik kursu

Certyfikat kursu 3.0 Metody Colina Rose odpowiada poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Kontakt

Płockie Centrum Edukacyjne – SzybkiAngielski.pl

Płock, ul. Zbożowa 7 (biurowiec Forum Biznesu)
Tel. 24 266 44 64
e-mail: biuro@twojangielski-plock.pl

Zapoznaj się z treścią polityki prywatnosci